Tuyển dụng

Chúng tôi luôn luôn cần bạn, vui lòng gửi hồ sơ xin việc đến email: info@minhhairesort.vn hoặc liên lạc qua 0908 989 282. Mong có thể cộng tác với bạn.

Xin cám ơn,
Minh Hải Team