Sự kiện

Sự kiện

Minh Hai nhận cung cấp và setup dịch vụ Tea-break, Canape, hoặc tiệc Buffet tại điểm cho quý khách. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Dịch vụ khác