IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

Liên hệ

MINH HẢI RESORT

Địa chỉ: Tổ 13 Ấp Thị Vải, X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, BR Vũng Tàu

Điện thoại: 0908989282

Email: info@minhhairesort.vn

Website: www.minhhairesort.vn

MINH HẢI RESORT

Menu
Liên hệ với chúng tôi